Organisk kemi

Quizet är påbörjat och fylls på med fler frågor senare.

Organsik kemi

I Quizet var tanken att så småningom lägga vi in frågor som rör:

Tyvärr har tiden varit för knapp för att fylla på med många frågor men testa gärna de som finns!

Kol i allmänhet
Fotosyntes
Cellandning
Förbränning
Fraktionerad destillation
Kolväten
Alkoholer
Fossila bränslen
Kolets kretslopp