Genetik, Cellen & Arvet

Det finns bara några stycken frågor ännu, jag fyller på med fler OM jag hinner.

Genetik - cellen och arvet

Quizet inom Genetik är under uppbyggnad och innehåller frågor om cellen och arvet.