Atomfysik & Strålning

Strålning

.Quizet är under uppbyggnad, det kommer innehålla frågor som rör områdena:

Atomen och dess begrepp, Elektromagnetisk strålning & Olika sorters ljus, Radioaktivitet, Fission och kärnkraft.