Vatten

Vatten löser salt En bra sida som visar vad som händer när vatten löser upp ett ämne, tex Salt (NaCl)