Summan av tre tal

1. Programmet hjälper dig att ta fram tre tal med en viss summa, testa med några olika tal och se om du kan få fram ett tal som går att dela upp i tre på varandra följande ta.

2. Kan du ändra i koden så att:

a) Summan av talen är 294 och talen är tre på varandra följande jämna tal?

b) Summan av talen är något mellan 200-250 och att det är 3 på varandra udda tal.

c) Hitta på en egen liknande uppgift och lös den.